Ошо-терапия

Посланията на Ошо са във висша степен духовна психотерапия. „Терапия“, защото целта е промяна към по-високи нива на психично здраве, характеризиращи се с нараснало чувство за осъзнатост, отговорност и цялостност. „Духовна“, защото търсената промяна е радикална – нарича се трансформация. Това означава скъсване с всичко, което сме свикнали да идентифицираме като свой Аз и поява на ново самосъзнание, произтичащо от следването на вътрешния ни глас.

Всички религии от миналото са антижизнени – никой не проповядва в името на жизненото начало или радостта от живота. Няма религия, според която чувството за хумор може да бъде мярка за вярата.

Затова и казвам, че моята религия е първата, която приема човека в неговата цялост и естествена същност – приема човека такъв, какъвто е. За мен „свят“ не означава „свещен“ – „свят“ е синоним на „цялост“…

За първи път една религия не отхвърля нищо от живота на човека, тя ви приема безрезервно – такива, каквито сте – и предлага начини за постигането на по-висша хармония в цялостното развитие на личността…

Старите религии се основават на вярата, докато моята религия е обоснована изключително от гледната точка на науката. Тя не зависи от предварително изградени възгледи, нито от вяра свише – тя е наука в най-чист вид…

Научната методика прилага наблюдението, което под формата на медитация се прилага и в религията. Става дума за способността да се наблюдава като проява на собствената ви субективност. Науката го нарича „работен експеримент“, а религията – „работно преживяване“… Затова и не ви предлагам да вярвате в нещо – предлагам ви само определена методика. Споделям с вас личните си преживявания и ви казвам как можете да ги постигнете и вие…

Всичко, което ви давам, е основано на разума, на логиката, на експеримента и на личното преживяване.

Моето усилие е да върна човека към своето естествено Аз. И затова ще бъда осъждан, ще бъда критикуван. Всяка религия, всяка традиция, всеки морал, всяка етична система ще ме осъдят. И това няма да ме учуди изобщо! Аз го очаквам, защото това, което казвам и правя, променя посоката на човешкото съзнание в самата му основа…

Аз съм тук не за да подкрепям твоите предразсъдъци. Аз не съм тук, за да подкрепям твоите традиции, твоето обуславяне. Моята работа се състои в това напълно да те разруша, защото само когато ти си изцяло разрушен, новото ще може да се роди.“

ОШО

Всъщност, „Новата религия“ на Ошо нито е религия, нито е негова. Всеки, който познава неговите книги, ще разпознае в тях един от най-ярките гласове на Новото време и идващата епоха на Водолея. Това е епохата, когато човечеството започва да се отнася към Бога не чрез сляпа вяра и следване на религиозната догма, а чрез лично преживяване в резултат на отдадено себенаблюдение и критично мислене. Едно от най-основните послания на този съвременен духовен учител е, че най-силната вяра се ражда чрез проверката на най-упорития скептицизъм, както и че истинската духовност означава смелост и бунтарство.

Основаният от Ошо център в Пуна – Индия, е средоточие на най-различни съвременни психо-терапевтични практики, а терапевтите, които съчетават творчески психотерапията с учението на Ошо, понякога са наричани Ошо-терапевти.

Към началото