Ние сме светът

75434026_NMopJkxi_POSTIMAGESzen078WeAreTheWorld„Когато по цялата земя хиляди, милиони хора празнуват, пеят, танцуват, изпаднали в екстаз, опиянени от божественото, глобалното самоубийство е невъзможно. При такова веселие и смях, нормалност и здраве, естественост и спонтанност, как може да има война?… Животът ти е даден, за да твориш, да се радваш, да празнуваш. Когато плачеш, когато си нещастен, ти си сам. Когато празнуваш, цялото съществувание участва. Само в празнуването се срещаме с върховното, с вечното. Само в празнуването излизаме от колелото на раждане и смърт.“                                 ОШО 

Коментар:
Тук човечеството е изобразено като същества в цветовете на дъгата, които танцуват около мандалата на земята, хванати за ръце в радост и благодарност за дара на живота. Тази карта символизира време на общение, на споделяне на богатствата, които всеки от нас внася в цялото. Тук няма привързване, няма вкопчване. Това е кръг без страх от чувство на недостойност или превъзходство. Когато познаем общия източник на всички хора, общото начало на мечтите и копнежите ни, на надеждите и страховете ни, сме способни да видим, че всички сме свързани в необятното чудо на съществуванието. Когато обединим нашето огромно вътрешно изобилие, за да създадем съкровище от любов и мъдрост, достъпно за всички, се свързваме в изящния модел на вечното творение.

Ние сме светът
Към началото