Скъперникът

„В мига, в който проявиш алчност, се затваряш за основния феномен на живота – разширяването, споделянето. Започнеш ли да се вкопчваш в нещата, пропускаш целта – на грешен път си. Защото нещата не са целта; ти, твоята най-съкровена същност е целта – не прекрасна къща, а прекрасен ти; не много пари, а богата същност; не много неща, а отворено същество, отворено към милиони неща.“      ОШО

Коментар:
Тази жена е издигнала крепост около себе си и стиска вещите, които смята за свои съкровища. Всъщност тя е събрала толкова много неща, с които да се кичи – включително пера и кожи от животни – че в старанието си е станала грозна. Картата ни предизвиква да видим в какво сме се вкопчили и кое е толкова ценното, че си мислим, че трябва да го пазим като в крепост. Не е задължително това да е голяма банкова сметка или кутия с бижута – може да е нещо простичко, като това да споделим времето си с приятел или да поемем риска да изразим любовта си към някого. Като водата в затворен кладенец, която застоява, защото не се използва, нашите съкровища изгубват блясъка и стойността си, ако откажем да ги споделим. Към каквото и да си се привързал, помни, че не можеш да го вземеш със себе си. Отпусни хватката и почувствай свободата и просторността, които носи споделянето.

Скъперникът
Към началото